๙๐ ปี แห่งความสำเร็จและความภูมิใจ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ครบรอบ 90 ปี "หมอกระแส" ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ต้นตำหรับ "ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส" เจ้าของวลีเด็ดแห่งประเทศไทย "ผู้นำต้องสร้างผู้นำ" "การศึกษาของชาวชนบท คืออนาคตของประเทศ"

Previous slide
Next slide

Articles More