ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ได้จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ได้จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก ณ พิพิธภัณฑ์ขงจื๊อหนีซาน

Articles More