ท่านอธิการบดี พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นางจันทร์แรม สุนทรสีมะ