งานอบรมสัมนาโรคซึมเศร้า

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  สำนักทรัพย์สิน ได้จัดโครงการอบรมสัมนา “รู้จัก เข้าใจ ห่างไกล โรคซึมเศร้า” ให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก โดยมี ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการแนะแนว เป็นวิทยากรบรรยาย

Articles More