วันเกิดบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมมอบของขวัญ และการ์ดวันเกิด ให้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร ที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยเกริก

Articles More