วันเกิดบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มอบของที่ระลึก และการ์ดวันเกิด ให้แก่ อาจารย์วรยุทธ  พูลสุข   ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ด้านกฎหมาย)

 

Articles More