ประกาศ

เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565

               เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ได้มาเยี่ยมเยือนบุคลากรสำนักทรัพย์สิน และได้มอบซองอั่งเปา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากร

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ร่วมทำบุญตักบาตรเสริมบุญรับปีใหม่ 2565

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สิน และบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ร่วมทำบุญตักบาตรเสริมบุญรับปี 2565 และทำพิธีสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยเกริก