คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยเกริกและบุคลากรสำนักทรัพย์สิน ได้มอบของที่ระลึกและน้ำดื่ม ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว (ประสานมิตร)

            เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2565  บุคลากรสำนักทรัพย์สิน และคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยเกริก ได้มอบของที่ระลึกและน้ำดื่ม ม.เกริก จำนวน 100 โหล เพื่อสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว (ประสานมิตร)

Articles More