เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565

               เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ได้มาเยี่ยมเยือนบุคลากรสำนักทรัพย์สิน และได้มอบซองอั่งเปา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากร