โครงการเสน่ห์ปลายจวัก

📣 สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ประกวดคลิปวิดีโอสั้น กับโครงการเสน่ห์ปลายจวัก “ วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ” ประจำปีการศึกษา 2563

📽 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ ในเชิงรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงวัฒนธรรมและอาหารในท้องถิ่น

📽 หัวข้อการประกวด
“วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น” เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รู้ได้เข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงวัฒนธรรมและการอนุรักษ์อาหารในแต่ละท้องถิ่นของตน นำไปสู่การประยุกต์การนำเสนอวัฒนธรรมโดยใช้อาหารเป็นสื่อในการแสดงเอกลักษณ์ในท้องถิ่นได้

📽 รางวัลการประกวด
· รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตรออนไลน์
· รางวัล Social Vote เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตรออนไลน์
· รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 300 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตรออนไลน์

📽 การส่งผลงาน
• อัพโหลดผลงานผ่าน Google forms จากสำนักกิจการนักศึกษา https://forms.gle/WGSqtCnvxbn8GJTG8
• เปิดรับคลิปวีดีโอ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2564 (ทุกวันไม่เว้น วันหยุดราชการ)
• ประกาศผล วันที่ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook สำนักกิจการนักศึกษา นะจ๊ะะ