เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564

             เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้ร่วมอวยพรและมอบขนมไหว้พระจันทร์ แก่บุคลากรทุกท่าน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564 ณ ห้องฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก