เฉลิมฉลองงานปีใหม่ ณ สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก

          เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สิน ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านชาบูนางใน ทั้งนี้ยังร่วมจับฉลากของขวัญและร่วมอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรภายในสำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก