พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และคณะผู้บริหารได้ทำการต้อนรับคณะผู้บริหารจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และ รศ.ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้