ท่านอธิการบดีพร้อมบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแก่บุคลากร เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ

               เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565  ที่ผ่านมา  ท่านอธิการบดีพร้อมบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน ร่วมแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ นางมัณฑนา อัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ และนางปิยาพัชร อาจหาญ วิทยาลัยสื่อสารการเมือง เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ