Uncategorized

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก แ …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Read More »