เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565

               เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ท่านอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกริก ได้ร่วมอวยพรและมอบขนมไหว้พระจันทร์ แก่บุคลากรทุกท่าน        เนื่องในโอกาสเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564 ณ ห้องฝ่ายทรัพยากรมนุษย์        สำนักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกริก