มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล TIMES HIGHER EDUCATION AWARDS ASIA 2021

มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล TIMES HIGHER EDUCATION AWARDS ASIA 2021

    มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับเสนอชื่อชิงรางวัล Times Higher Education Awards Asia 2021 ในด้าน International Strategy of the Year ซึ่งคัดเลือกจากจำนวน 66 สถาบัน จาก 22 ประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชีย ในปีนี้มหาวิทยาลัยเกริก เป็นมหาวิทยาลัยไทย หนึ่งเดียว ที่ได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล ในด้าน International Strategy of the Year สำหรับการประกาศผลรางวัลนี้ จะประกาศผลในเดือนธันวาคม 2564

        International Strategy of the Year เป็นรางวัลทางด้านกลยุทธ์และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ วัดจากความสำเร็จทางด้านกลยุทธ์ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการจัดการศึกษาให้รองรับระดับการศึกษานานาชาติ และรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

อ้างอิง : https://www.timeshighereducation.com/news/times-higher-education-awards-asia-2021-shortlist-announced