งานทำบุญตักบาตร เสริมบุญรับปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกริก

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดงานทำบุญตักบาตร เสริมบุญรับปี 2565 ภายในงานมีการเล่นดนตรีไทย รำไทย จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริกเปิดงานก่อนที่บุคลากรจะร่วมกันตักบาตร และทำพิธีสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยเกริก